Kontaktu forma

Pēdējo 15 gadu laikā iekšējā cauruļvada apsekošana, diagnostika un tīrīšana ir kļuvusi par jebkura uzņēmuma neatņemamu sastāvdaļu. Cauruļvadu diagnostika un tīrīšana notiek ar speciālas ierīces ielaišanu cauruļvada iekšpusē, kura vizuāli ir virzuļa veidā.

Diagnostiku veic mūsdienīgs magnētisko defektu detektors, kas var atklāt šādus defektus, kā piemēram: caurules nelīdzenumus vai buktes, metāla koroziju, mehāniskus bojājumus, plaisas, nesankcionētus pieslēgumus cauruļvadam utt.

 

Diagnostikas darbā ar magnētisko sensoru palīdzību detektors pārbauda visu caurules virsmu, reģistrējot informāciju savā iekšējā atmiņā. Balstoties uz šām diagnostikas atskaitēm, tiek izveidots kapitālā remonta plāns, saskaņā ar kuru tiek veikti visi cauruļvada remonti.

Lai saņemtu vairāk informācijas un cenu piedāvājumu lūdzu sazinieties ar mums.