Kontaktu forma

SIA "Tehnisko Materiālu Sagāde"
Reģ. Nr.: 50103379531
PVN Nr.: LV50103379531
Juridiskā adrese: Baltā iela 7, Rīga, LV-1055
Banka: A/S "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV98 HABA 0551 0302 4188 3

Noliktava un birojs: Ramuļu iela 23, Rīga, LV-1005