Kontaktu forma

SĻŪTENES DROŠĪBAS RIŅĶI

Papildus aizsardzībai no berzes, dažkārt tiek izmantoti vienlaidus gumijas riņķi, kas ļauj pārvietot šļūteni, velkot pa virsmu. Šādi gumijas riņķi bieži tiek izmantoti pārtikas ražošanā, jo darbojas kā aizsargbarjera starp šļūteni vai tās savienojumu un cietu virsmu. Tas pasargā gan pašu virsmu, gan šļūteni, kā arī nodrošina lielāku vides tīrību. Temperatūras noturība no -29℃ līdz +82℃.

Gumijas riņķi var būt arī izvietoti vairākās šļūtenes vietās visā tās garumā, nostiprinot tos ar savilcējiem. Riņķu novietošanas attālumu nosaka šļūtenes diametrs, lietošanas intensitāte un darba režīms. Lai izvēlētos piemērotāko gumijas riņķa izvietošanas veidu, konsultējaties pie mūsu speciālistiem.